Soms is het mogelijk een regeling te treffen met
Ziektekostenverzekeringen, Sociale Dienst of
Bedrijfsgeneeskundige Dienst.
Doorgaans moeten de kosten door uzelf worden voldaan

Er is voorkeur voor contante betaling.

Voor meer informatie en de kosten van de meerdaagse retraite kunt u contact opnemen:
06 21223669 - jelskesluisboersma@hotmail.com
| 2008 | Code | Design | CreaPages |