Lijden, Strijd, Verdriet.
Ziekte, Kinderloosheid
Bijzondere ervaringen
Werkeloosheid, Verlies.
Deze zijn een gegeven in ons leven.
De Kunst is, hoe er mee om te gaan.
De Kunst is, hoe het vorm te geven aan je eigen
leven en dat van de wereld om je heen

Soms lukt dat niet en dat kan een reden zijn om
dit proces samen met iemand te doorlopen.
Het de “moeite” waard vinden deze levenskunst
te leren verstaan.

Kiezen voor therapie.
Kiezen voor bewustwordings-begeleiding.

| 2008 | Code | Design | CreaPages |