Werken op het gebied van je ziel heeft te maken met mysterie.
Mysterie kun je niet oplossen.

Op het gebied van de ziel bestaan echte antwoorden niet.
Ze óntstaan. Het is wat je bent, wat er zich telkens aan
je bekent maakt. Daarvoor is het nodig stil te staan en te luisteren
naar wat je innerlijk je te zeggen heeft.

Het gaat om het zélf doorvoelen. Hierdoor komt er een bewustwordings-en verwerkingsproces op gang.

Verantwoording nemen in het hier en nu geeft je de
vrijheid om zelf vorm te geven aan je eigen levensweg.
Op deze weg kom je jezelf vaak tegen.
Dat kan pijnlijk zijn, maar ook boeiend, verrassend,
inspirerend en bevrijdend.

Op deze weg wil ik je reisgenoot zijn.

Jelske

| 2008 | Code | Design | CreaPages |